Proizvodi & Usluge

Naš prodajni tim Vam je na raspolaganju kako bi vam pomogao u pronalaženju najboljih rješenja za financiranje. Zahvaljujući našim inovativnim i fleksibilnim ponudama, prilagodili smo vaš financijski plan za korištenje koje ćete izvršiti za vašu opremu jer znamo vaše poslovanje i vaše zahtjeve.

Leasing

Zakupite mehanizaciju sa slobodom da je steknete na kraju ugovora. Ovo je zakup s mogućnošću kupnje, gdje imate mogućnost da postanete vlasnik na kraju ugovora, a financijske planove dobivate prilagođene vašim potrebama.