ISOBUS

Pojednostavite život vama i vašim zaposlenicima koristeći samo jedan AFS™ touchscreen monitor da bi kontrolirali sve ISOBUS-kompatibilne priključke. Dok sve više kompliciranih traktorskih priključaka i mehanizama za upravljanje često zahtijevaju ISOBUS joystick, naša vozila su već unaprijed pripremljena i spremna za rad s istima. Ovo vam omogućuje da s namjerom i lakoćom uspostavite vezu, odaberete tipke za korištenje funkcija hidrauličnih utičnica, kao i onih na stroju i to prema režimu i funkciji obavljanja rada.

ISOBUS rješenja

​ISOBUS Task Controller

ISOBUS Task Controller nudi vam niz prednosti koje vam pojednostavljuju obavljanje poslova u polju iz dana u dan:

•GPS baziranu kontrolu sekcija na prskalicama sa ISO opremom

•Variabilno obavljanje funkcija na kompatibilnim ISOBUS priključcima

•Jednostavan i kompletan prikaz priključnog stroja pomoću jednog, potpuno integriranog terminala
•Povećanu produktivnost i sačuvano vrijeme kada se prebacujete sa jednog alata na drugi
•Štednju prilikom kupovine drugog traktorskog priključka

Case IH rješenje ubraja:

•Jedan display za obavljanje funkcija na traktoru, ISOBUS i navođenje
•Potpuno integrirani AFS 700 zaslon na dodir
•Brzu i jednostavnu kontrolu traktorskog priključka

Funkcije ISOBUS Task Controller-a

Task Controller Basic

Ako ste zainteresirani za dokumentiranje kumulativnih vrijednosti koje vam mogu pridonijeti korisnim informacijama sveg posla kojeg ste odradili, Task Controller Basic može vam dostaviti baš ono što vam treba. Podatci poslani sa traktorskih priključaka dokumentirani su u ISO XML formatu i mogu se s lakoćom prebacivati između vašeg elektroničkog poljoprivrednog rokovnika te Task Controller-a.

Task Controller Section

​Automatsko gašenje sekcija prema trenutnom GPS položaju i preklapanju kojeg vi odaberete, Task Controller Section vam omogućuje puno bolju preglednost i integriranost nego drugi namjenski monitori. Ova osobina je veoma korisna na uvratinama ili poljima koja su nepravilnog oblika. U dodatku, isti sustav vam smanjuje dodatne troškove za 5-10%, kao i što štiti vaš usjev od grešaka nepravilnog prskanja.

Task Controller geografski baziran

Uz dodatak koje vam daje Task Controller Section, Geografski bazirana inačica Task Controllera otvara vam vrata kreiranju specifičnih podataka. Pod-područne specifične radnje mogu se planirati, odraditi te dokumentirati na osnovi digitalnih mapa usjeva. Baš kao i Task Controller Section, GPS prijemnik mora biti spojen na vaš Task Controller.
ISOBUS Omogućuje vam upravljanje velikim balirkama – ili bilo kojim drugim ISOBUS kompatibilnim traktorskim priključkom – putem vašeg AFS zaslona na dodir.

Automatska kontrola redova.
Umanjuje ulazne troškove sjemena i gnojiva.

Sa ručnom kontrolom možete izbjeći duplu ili gustu sjetvu i prskanje.