Cayron

Nošeni plug obrtač Cayron radi se u varijanti 5 i 6 brazdi za traktore do 290 KS. Kod Cayron-a 200 se širina radnog zahvata može podesiti u tri stupnja na 40 cm, 45 cm i 50 cm. Podešavanje prednje brazde kod Cayron-a je serijski hidraulično.

Details

• Predimenzionirana i iznimno robusna osovina dijametra 130 mm
• Iznimno robusna duguljasta cijev rame dimenzije 200 mm x 120 mm x 8.8 mm
• Poprečna osovina preuzima i eliminira oscilacije
• Posebno je komforno podešavanje iz radnog u transportni položaj preklapanjem kombiniranog točka
• Visoko kvalitetni komfor u radu zahvaljujući brojnim pametnim detaljima, kao npr. dobro osmišljeni hidraulički crijevni vodovi ili multi-funkcionalno podešavanje širine radnog zahvata
• C-tip plužna daska sa dugim vijekom trajanja i niskim troškovima održavanja i habanja
• Kao standard, podešavanje prednje brazde osigurava najbolji komfor i kvalitetu rada

Brošura