Pantera 4502 samohodna prskalica

Pantera 4502 samohodna prskalica ima volumen spremnika od 4500 l, a dostupna je s granama Super-L2 radnog zahvata od 21 do 40 m. Zahvaljujući širokom izboru tipova šasije; Pantera, Pantera-W i Pantera-H, mogu se ispuniti različiti zahtjevi s obzirom na širinu traga. To je osobito korisno poljoprivrednicima koji se bave uslužnom poljoprivredom i većim farmama.

Detalji

• Jedinstvena tandem šasija – za laganu vožnju i bolju stabilnost na padinama
• Inteligentno upravljanje šasijom s pogonom na 2 kotača,  4 kotača ili bočno skretanje – za veću okretnost
• Opcije šasije za Pantera-W i Pantera-H prskalice– za veću fleksibilnost kod izmjene kultura (podešavanje širine traga)
• Pantera+ drive konceptom sa alternativnim mjenjačem za sve vrste šasija– za ekstremne terene
• Beskonačno-varijabilan hidrostatički jednosmjerni pogon – za brzinu od 0 do 50 km/h
• Inteligentno upravljanje vožnjom sa snažnim motorom u zemljama sa 3A or 4 nivoom emisija
• Inteligentno upravljanje motorom bilo sa ECO-mode ili Power-mode – za još bolje performanse
• Inteligentna ergonomska kabina – za poboljšanu preglednost i vožnju
• Inteligentno upravljanje operacijama sa modernim terminalom za upravljanje i AmaPilot+ multi-funkcionalni joystick
• Inteligentno upravljanje zaštite usjeva sa DistanceControl potpuno automatskim navođenjem grana – za optimalnu visinu grana
• AmaSwitch i AmaSelect individualne izmjene mlaznica kao extra opcija

Download brochure