As Hibridi2021-02-22T09:03:09+00:00
 • AS HIBRIDI 201

AS Hibridi

Kukuruz je jedan od najvažnijih ratarski usjeva.

Za uspješnu proizvodnju važan je i pravilan izbor hibrida za sjetvu. Kako se na tržištu nalazi veliki broj hibrida, proizvođačima je sigurno potrebna stručna pomoć u pravilnom odabiru dobrih hibrida, koju ćemo pokušati pružiti u narednom tekstu.

 

FlexMax hibridi – FLEX tip klipa. Hibridi koji mogu dobro produžiti klip u manjim gustoćama uzgoj i time kompenziraju mogući gubitak sklopa iz bilo kog razloga.

ProfyMax – FIX tip klipa. Hibridi koji nemaju mogućnost značajnog produženja klipa u manjim sklopovima te se oni moraju uzgajati u većim gustoćama za postizanje rekordnih prinosa.

LeafyMax – lisnati hibridi. Hibridi specijalne namjene za silažu. Hibridi koji imaju visoke biljke sa velikim brojem listova iznad klipa.  

Odaberite ono što je Vama potrebno, ono što je sigurno – AS HIBRIDE!


AS HIBRIDI
Najbolji izbor sjemena za sjetvu kukuruza za 2021.

AS HIBRIDI 201

AS 201 

FAO 280

 • Vrlo rani hibrid najnovije generacije.
 • Za redovnu ili postrnu sjetvu kratke vegetacije.
 • Brz početni porast.
 • Visoka jaka biljka.
 • Brzo otpušta vlagu.
 • Brz rani porast rezultira visokom, jakom biljkom te je ovaj hibrid pogodan i za proizvodnju zelene biomase pored proizvodnje suhog zrna
AS Hibridi 3300

AS 3300

FAO 380

 • Niska biljka sa srednje nisko postavljenim klipom.
 • Vrlo čvrsto stablo i korjen
 • Dug, tanji klip sa mogućnošću produženja u rjeđim sklopovima
 • Biljka ima izraženu osobinu „stay green“, tj. ostaje dugo zelena i cjelovita i u fazi pune zrelosti, znatno iznad prosjeka za ovu osobinu kod ranih hibrida.
 • Hibrid ima različit i jedinstven izgled, lako ga je prepoznati u polju.
 • Vrlo dobro podnosi stres usljed suše i visokih temperatura i ima dobar potencijal rodnosti
AS Hibridi 5M43

AS 5M43

FAO 580

 • AS 5M43 pripada najnovijoj generaciji AS Hibrida vrlo visokog potencijala rodnosti sa kojima se lako postižu rekordni prinosi u dobrim uvjetima agrotehnike.
 • Hibrid ima krupno zrno, duboko usađeno u veoma tanak oklasak (13%) i uglavnom sa 18 redova zrna.
 • Ujednačenost klipova, nepostojanje jalovih biljaka, krupna zrna i tanak oklasak su tajna rodnosti i stabilnosti ovog hibrida. Tome doprinosi i ranije cvjetanje, čime izbjegava kritične visoke temperature ljeti.
 • Hibrid se odlikuje višom stabljikom sa srednje pozicioniranim klipom. Ovaj hibrid se odlikuje dobrom otpornošću na kukuruznog moljca i sve bolesti klipa.

AS 72 

FAO 640

 • Stablo je niže, čvrsto sa izrazito jakim korjenom.
 • Listovi tamnozeleni i neobično široki
 • Klipovi niže postavljeni, veoma krupni sa 18-20 redova zrna, često i više.
 • Adaptabilan hibrid, nema jalovih biljaka, dokazao se više godina i u najtežim uvjetima.
 • Bere se lako i čisto beračima.
 • U rjeđim sklopovima značajno produžuje klip!

AS 6E02

FAO 600

 • Pripadnik najnovije generacije kasnih AS Hibrida namijenjenih postizanju rekordnih prinosa zrna. Pogodan za berbu beračima u klipu ili kasniju direktnu žetvu u zrnu.
 • Hibrid se, također, odlikuje višom, zdravom biljkom, srednjeg položaja klipa sa veoma čvrstim stablom i korijenom, tako da može ostati duže u polju bez opasnosti od polijeganja ili loma.
 • Otpornost na kukuruznog moljca i sve važnije bolesti je odlična, a time i čuvanje obranog klipa. Oklasak je tanak (ispod 15% ukupne mase klipa) a zrna su čvrsto usađena u njega, tako da nema gubitaka zrna prilikom zakašnjele berbe.

Pravi izbor za pripremu visoko kvalitetne silaže

Jedan od načina unapređenja proizvodnje i kvalitete silaže je pravi izbor hibrida za silažu i adekvatna primjena agrotehničkih mjera koje će omogućiti da ta proizvodnja bude ekonomična i profitabilna. Pravi izbor su AS SILAŽNI HIBRIDI KUKURUZA – LEAFYMax.

AS 170 SILAŽ 

FAO 600

 • AS 170 SILAŽ pripada istom tipu lisnatih silažnih hibrida kukuruza.
 • AS 170 SILAŽ cvjeta nešto ranije što će proizvođačima omogućiti da produže optimalno vrijeme za spremanje silaže.

Preporuka

 • Gustoća sjetve je od 65.000 do 70.000 biljaka/ha (20-22 cm u redu). Gustoću sjetve obavezno prilagoditi uvjetima proizvodnje. 
 • Izbjegavati sjetvu na pjeskovitim zemljištima bez navodnjavanja.
 • Tretirajte ga kao NAJVAŽNIJI USJEV na Vašoj farmi.

AS 180 SILAŽ

FAO 700

 • Izuzetno visoka biljka, sa velikim brojem listova, često i do 12 listova iznad klipa.
 • Komušina na klipu zbijena, te veoma sporo otpušta vlagu iz zrna i produžava optimalno vrijeme za spremanje silaže.
 • Krupan klip sa vrlo krupnim zrnom mekog endosperma koje se lako probavlja od strane životinja.
 • Za visoke prinose silaže primijeniti intenzivnu agrotehniku. Posebno dobre rezultate daje u navodnjavanju.
 • Najviši i najkasniji hibrid iz grupe hibrida za silažu.

Preporuka

 • Za proizvodnju bioplina
 • Tretirajte ga kao NAJVAŽNIJI USJEV na Vašoj farmi.

Prinos

Kontakt

Voditelj prodaje – Ivan Prepelac 
0994890614

Regija Sjever – Mišel Paljević
0994979489

Regija Istok – Dragan Klajić
0992471584

Regija Zapad – Slobodan Branković
099297886

Regija Jug – Marija Potak
099384577

Radno vrijeme
Ponedjeljak – Petak od 07 – 15h

Ali upit nam možete poslati bilo kad na info@agronom.hr

Pitanja 

Naša regija ima odlične prirodne i tehničko-tehnološke uvjete za proizvodnju sjemenskog kukuruza. 

Pored toga dorada i pakiranje sjemena se obavlja u jednom od najmodernijih sjemenskih doradnih centara u jugoistočnoj Europi koji vode najbolji tehnolozi sa višedesetljetnim iskustvom. 

Najbolji dokaz kvalitete hibrida i sjemena je da se AS hibridi uzgajaju u 22 zemlje diljem svijeta

AS hibridi kukuruza su hibridi izuzetne kvalitete sjemena i dokazani visokim prinosima u prethodnim proizvodnim godinama.

Za svaki hibrid su dane i preporučene gustoće sjetve, ali ne zaboravite iste prilagoditi Vašim uvjetima, potrebama i proizvodnim poljima.

Hibridi specijalne namjene za silažu. Hibridi koji imaju visoke biljke sa velikim brojem listova iznad klipa. AS hibridi nemaju jalovih biljaka ni u najtežim uvjetima proizvodnje. Uvijek svaka biljka daje najmanje po jedan normalno razvijen klip, a kod hibrida ProfyMax tipa u manjim gustoćama ili boljim godinama je vrlo često izražena dvoklipost!

EKSKLUZIVNI DISTRIBUTER I UVOZNIK AS HIBRIDA U RH

AS hibridi2020-01-14T08:59:05+00:00

AS HIBRIDI – NAJBOLJI IZBOR SJEMENA ZA SJETVU KUKURUZA 2019. GODINE

Kukuruz je jedan od najvažnijih ratarski usjeva. Za uspješnu proizvodnju važan je i pravilan izbor hibrida za sjetvu. Kako se na tržištu nalazi veliki broj hibrida, proizvođačima je sigurno potrebna stručna pomoć u pravilnom odabiru dobrih hibrida, koju ćemo pokušati pružiti u narednom tekstu.

Prilikom odabira hibrida treba voditi računa o sljedećim parametrima:

 • Kakva je prilagodba hibrida na naše klimatske uvjete i uvjete proizvodnje?
 • Kakva je kvaliteta sjemena?
 • Koja je namjena proizvodnje?

Kakva je prilagodba hibrida na regionalne klimatske uvjete i uvjete proizvodnje?

Naša regija ima odlične prirodne i tehničko-tehnološke uvjete za proizvodnju sjemenskog kukuruza. Pored toga dorada i pakiranje sjemena se obavlja u jednom od najmodernijih sjemenskih doradnih centara u jugoistočnoj Europi koji vode najbolji tehnolozi sa višedesetljetnim iskustvom.
Najbolji dokaz kvalitete hibrida i sjemena je da se AS hibridi uzgajaju u 22 zemlje diljem svijeta.

Koja je namjena proizvodnje?

Ukoliko kukuruz uzgajate za silažu i/ili bioplin odaberite specijalne lisnate silažne hibride. Pored visokih prinosa zelene biomase i silaže ovi specijalni hibridi Vam osiguravaju i visoke prinose mlijeka ili bioplina po jedinici proizvodnje.

Za kombajniranje u zrnu

Hibrid registriran u EU

Za berbu u klipu

Odličan za ishranu svinja

Odličan za ishranu krava

Za proizvodnju bioplina

AS hibridi kukuruza su hibridi izuzetne kvalitete sjemena i dokazani visokim prinosima u prethodnim proizvodnim godinama.
Za svaki hibrid su dane i preporučene gustoće sjetve, ali ne zaboravite iste prilagoditi Vašim uvjetima, potrebama i proizvodnim poljima. U tom smislu smo naše novije hibride podijelili na tri velike grupe:

 • FlexMax hibridi – FLEX tip klipa. Hibridi koji mogu dobro produžiti klip u manjim gustoćama uzgoja i time kompenziraju mogući gubitak sklopa iz bilo kog razloga.
 • ProfyMax – FIX tip klipa. Hibridi koji nemaju mogućnost značajnog produženja klipa u manjim sklopovima te se oni moraju uzgajati u većim gustoćama za postizanje rekordnih prinosa.
 • LeafyMax – lisnati hibridi. Hibridi specijalne namjene za silažu. Hibridi koji imaju visoke biljke sa velikim brojem listova iznad klipa.

AS hibridi nemaju jalovih biljaka ni u najtežim uvjetima proizvodnje. Uvijek svaka biljka daje najmanje po jedan normalno razvijen klip, a kod hibrida ProfyMax tipa u manjim gustoćama ili boljim godinama je vrlo često izražena dvoklipost!

Odaberite ono što je Vama potrebno, ono što je sigurno – AS HIBRIDE!

Brošura

Go to Top