AS HIBRIDI – NAJBOLJI IZBOR SJEMENA ZA SJETVU KUKURUZA 2019. GODINE

Kukuruz je jedan od najvažnijih ratarski usjeva. Za uspješnu proizvodnju važan je i pravilan izbor hibrida za sjetvu. Kako se na tržištu nalazi veliki broj hibrida, proizvođačima je sigurno potrebna stručna pomoć u pravilnom odabiru dobrih hibrida, koju ćemo pokušati pružiti u narednom tekstu.

Prilikom odabira hibrida treba voditi računa o sljedećim parametrima:

  • Kakva je prilagodba hibrida na naše klimatske uvjete i uvjete proizvodnje?
  • Kakva je kvaliteta sjemena?
  • Koja je namjena proizvodnje?

Kakva je prilagodba hibrida na regionalne klimatske uvjete i uvjete proizvodnje?

Naša regija ima odlične prirodne i tehničko-tehnološke uvjete za proizvodnju sjemenskog kukuruza. Pored toga dorada i pakiranje sjemena se obavlja u jednom od najmodernijih sjemenskih doradnih centara u jugoistočnoj Europi koji vode najbolji tehnolozi sa višedesetljetnim iskustvom.
Najbolji dokaz kvalitete hibrida i sjemena je da se AS hibridi uzgajaju u 22 zemlje diljem svijeta.

Koja je namjena proizvodnje?

Ukoliko kukuruz uzgajate za silažu i/ili bioplin odaberite specijalne lisnate silažne hibride. Pored visokih prinosa zelene biomase i silaže ovi specijalni hibridi Vam osiguravaju i visoke prinose mlijeka ili bioplina po jedinici proizvodnje.

Za kombajniranje u zrnu

Hibrid registriran u EU

Za berbu u klipu

Odličan za ishranu svinja

Odličan za ishranu krava

Za proizvodnju bioplina

AS hibridi kukuruza su hibridi izuzetne kvalitete sjemena i dokazani visokim prinosima u prethodnim proizvodnim godinama.
Za svaki hibrid su dane i preporučene gustoće sjetve, ali ne zaboravite iste prilagoditi Vašim uvjetima, potrebama i proizvodnim poljima. U tom smislu smo naše novije hibride podijelili na tri velike grupe:

  • FlexMax hibridi – FLEX tip klipa. Hibridi koji mogu dobro produžiti klip u manjim gustoćama uzgoja i time kompenziraju mogući gubitak sklopa iz bilo kog razloga.
  • ProfyMax – FIX tip klipa. Hibridi koji nemaju mogućnost značajnog produženja klipa u manjim sklopovima te se oni moraju uzgajati u većim gustoćama za postizanje rekordnih prinosa.
  • LeafyMax – lisnati hibridi. Hibridi specijalne namjene za silažu. Hibridi koji imaju visoke biljke sa velikim brojem listova iznad klipa.

AS hibridi nemaju jalovih biljaka ni u najtežim uvjetima proizvodnje. Uvijek svaka biljka daje najmanje po jedan normalno razvijen klip, a kod hibrida ProfyMax tipa u manjim gustoćama ili boljim godinama je vrlo često izražena dvoklipost!

Odaberite ono što je Vama potrebno, ono što je sigurno – AS HIBRIDE!

Brošura