AS 144S

FAO 400

OPIS HIBRIDA

  • Namijenjen za proizvodnju ekstra kvalitetne kukuruzne silaže od cijele biljke, kao glavni usjev sa veoma ranim skidanjem ili kao postrni usjev, u svibanjskoj ili lipanjskoj sjetvi.
  • Smanjen sadržaj lignina, zrno sa većim udjelom brašnjavog endosperma, kao i povoljan odnos i sadržaj ADF i NDF vlakana čine silažu ovog hibrida energetski vrijednom, visoko probavljivom i odlične kvalitete.

PREPORUKA

  • Preporučena gustoća sjetve u redovnoj sjetvi je od 65.000 do 70.000 biljaka/ha, a u lošijim uvjetima i u postrnoj sjetvi je oko 60.000 biljaka/ha.
  • Izbjegavati sjetvu na pjeskovitim zemljištima i postrnoj sjetvi bez navodnjavanja.
  • Tretirajte ga kao NAJVAŽNIJI USJEV na Vašoj farmi.

PREPORUČENI SKLOP

Preporučena gustoća uzgoj u lošijim uvjetima je od 61.000 do 64.000 biljaka/ha, u optimalnim uvjetima od 65.000 do 68.000 biljaka/ha, a u uvjetima navodnjavanja od 69.000 do 72.000 biljaka/ha.