AS 334

FAO 380

OPIS HIBRIDA

  • Čvrsto stablo, jak korijen, niska biljka i nizak položaj klipa osiguravaju laku i brzu žetvu, bez puno žetvenih ostataka. Nema polegnutih biljaka u proizvodnji.
  • Klip je uvijek ispunjen do vrha sa 16-18 redova dubokog zrna, vrlo tankog klipa (ispod 14%) i opuštene komušine u vrijeme berbe, što mu osigurava vrlo brzo otpuštanje vlage u žetvi. Zrno ima karakteristične crvene pruge po bokovima.
  • Zdravstveno stanje biljke i klipa je odlično, kao i tolerantnost na stresne uvjete i kukuruznog moljca.

PREPORUKA

  • Za ranu proizvodnju suhog zrna bez umjetnog dosušivanja.

PREPORUČENI SKLOP

  • Preporučena gustoća uzgoja u lošijim uvjetima je od 64.000 do 67.000 biljaka/ha, u optimalnim uvjetima od 68.000 do 71.000 biljaka/ha, a u uvjetima navodnjavanja od 72.000 do 75.000 biljaka/ha.