AS 54

FAO 450

OPIS HIBRIDA

  • Srednje rani hibrid jakog korijena, sa brzim početnim rastom, elastičnim stablom tolerantnim na lom i polijeganje.
  • Klipovi ujednačeni, uvijek ispunjeni do vrha, dužine oko 22 cm sa 16-18 redova srednje krupnog crvenkastožutog zrna.
  • KLip veoma tanak, vrlo visok randman zrna u žetvi.
  • Nema jalovih biljaka.

PREPORUKA

  • Namijenjen za intenzivnu proizvodnju suhog zrna na kvalitetnim ravničarskim parcelama sa dobrom agrotehnikom.
  • U dobrim proizvodnim uvjetima sijati gušće, a u lošijim rjeđe.

PREPORUČENI SKLOP

Preporučena gustoća uzgoja u lošijim uvjetima je od 60.000 do 64.000 biljaka/ha, u optimalnim uvjetima od 65.000 do 69.000 biljaka/ha, a u uvjetima navodnjavanja od 70.000 do 75.000 biljaka/ha.