AS 5M43

FAO 580

OPIS HIBRIDA

  • AS 5M43 pripada najnovijoj generaciji AS Hibrida vrlo visokog potencijala rodnosti sa kojima se lako postižu rekordni prinosi u dobrim uvjetima agrotehnike.
  • hibrid ima krupno zrno, duboko usađeno u veoma tanak klip (13%) i uglavnom sa 16-18 redova zrna. Zbog veoma tankog klipa i opuštene komušine, hibrid dosta dobro daje vlagu iz zrna za svoju grupu zrenja.
  • Ujednačenost klipova, nepostojanje jalovih biljaka, krupna zrna i tanak klip su tajna rodnosti i stabilnosti ovog hibrida. Tome doprinosi i ranije cvjetanje, čime izbjegava kritične visoke temperature u srpnji i kolovozu.
  • Hibrid se odlikuje višom stabljikom sa srednje pozicioniranim klipom. Kao i AS 5B23, i ovaj hibrid se odlikuje dobrom otpornošću na kukuruznog moljca i sve bolesti klipa.

PREPORUKA:

  • Hibrid je prilagodljiv na različite uvjete uzgoja, ali ga prije svega preporučamo za bolje parcele i viši nivo agrotehnike, jer će svojim visokim prinosima vratiti svako ulaganje.

PREPORUČENI SKLOP

Preporučena gustoća uzgoja u lošijim uvjetima je od 63.000 do 66.000 biljaka/ha, u optimalnim uvjetima od 67.000 do 71.000 biljaka/ha, a u uvjetima navodnjavanja od 72.000 do 75.000 biljaka/ha.