AS 6E02

FAO 620

OPIS HIBRIDA

  • AS 6E02 je još jedan pripadnik najnovije generacije srednje kasnih AS Hibrida namijenjenih postizanju rekordnih prinosa zrna. Kako se radi o kasnijem hibridu, brzina otpuštanja vlage je umjerena, te je pogodan za berbu beračima u klipu ili kasniju direktnu žetvu u zrnu, kada nivo vlage padne na ekonomski zadovoljavajući nivo.
  • Hibrid se, također odlikuje višom, zdravom biljkom, srednjeg položaja klipa sa veoma čvrstim stablom i korijenom, tako da može ostati duže u polju bez opasnosti od polijeganja ili loma.
  • Otpornost na kukuruznog moljca i sve važnije bolesti je odlična, a time i čuvanje obranog klipa u čardaku.
  • Ujednačenost klipova, nepostojanje jalovih biljaka u bilo kojim uvjetima uzgoja, krupna zrna i tanak klip su tajna rodnosti i stabilnosti ovog hibrida. AS 6E02 se ističe veoma dugim, krupnim zrnom, najkrupnijim od svih AS Hibrida.
  • Klip je tanak, oko 15%, a zrna su čvrsto usađena u njega, tako da nema gubitaka zrna prilikom zakašnjele berbe. Komušina na klipu je opuštena u vrijeme berbe, pa se lagano i čisto bere beračima.

PREPORUKA:

  • Hibrid preporučamo za uzgoj u svim agroekološkim uvjetima.

PREPORUČENI SKLOP

Preporučena gustoća uzgoja u lošijim uvjetima je od 65.000 do 67.000 biljaka/ha, u optimalnim uvjetima od 67.000 do 71.000 biljaka/ha, a u uvjetima navodnjavanja od 72.000 do 75.000 biljaka/ha.