AS 72

FAO 640

OPIS HIBRIDA

  • Stablo je niže, čvrsto sa izrazito jakim korijenom.
  • Listovi tamnozeleni i neobično široki.
  • Klipovi niže postavljeni, veoma krupni sa 20-22 redova zrna, često i više.
  • Prilagodljiv hibrid, nema jalovih biljaka, dokazao se više godina i u najtežim uvjetima.
  • Bere se lako i čisto beračima.
  • U rjeđim sklopovima značajno produžuje klip!

PREPORUKA

  • Zbog svoje prilagodljivosti pogodan je za uzgoj u svim kukuruznim regijama naše zemlje.
  • Rekordni rezultati na dobrim zemljištima u intenzivnoj agrotehnici.
  • Gustoća sjetve je od 59.000 do 64.000 biljaka/ha (22-24 cm u redu).
  • U sušnim regijama i na pjeskovitim zemljištima sijati ga rjeđe (26-27 cm u redu) uz primjenu dobre agrotehnike.

PREPORUČENI SKLOP

Preporučena gustoću uzgoja u lošijim uvjetima je od 54.000 do 57.000 biljaka/ha, u optimalnim uvjetima od 59.000 do 65.000 biljaka/ha, a u uvjetima navodnjavanja od 68.000 biljaka/ha.