Vrhunski standardi visoke točnosti

Nakon služ­benog pred­stavljanja na posljednjoj Agritehnici nova brza pneumatska precizna sijaćica Precea tvrtke Amazone stigla je i na hrvatsko tržište. Ova svestrana pneumatska sijaći­ca dizajnirana je za sjetvu na­kon oranja ili izravnu sjetvu. Odlikuju je vrhunski standar­di u pogledu visoke točnosti i radne brzine, s izraženom svestranošću i prilagodljivošču različitih usjeva, kao i izvan­rednom lakoćom uporabe. Na tržištu je dostupna u dva os­novna modela, Precea 3000 s fiksnim okvirom i radnom ši­rinom od tri metra te Precea 4500-2 s teleskopskim okvi­rom i radnom širinom od 4,5 metara. Dodatni naglasak po­nude Amazone je model Pre­cea 3000-A koji integrira QuickLink sustav brzog spajanja na kombinaciju rotacijskog kultivatora i rotacijske drlja­če.

amazone sijacica

Nadzor doziranja sjemena povjeren je naprednoj tehnologiji Isobus pomoću koje se može upravljati preko Ama­zone AmaTron 4 i AmaPad kućnih terminala ili drugog kompatibilnog Isobus ter­minala. Precea sijaćicu ka­rakterizira prije svega, osim inovativne gnojidbe, novi distribucijski sustav u kojem su svi elementi optimizirani radi maksimalne preciznosti, od selekcije do implantacije sjemena. Zapravo, ,,srce” Precee potpuno je novo, to jest njegov postupak odabira, ko­ji se provodi u jedinicama za doziranje, gdje se rad sustava temelji na nadtlaku stvorenom strujom zraka turbine. Sjeme koje izlazi iz spremni­ka stiže ispred selektorskog diska koji hermetički zatva­ra dozirnu jedinicu, vodi sje­me prema ispušnom kanalu i eliminira svaki višak pomo­ću tri čistača sjemena, osigu­ravajući tako ujednačeni raz­mak sjetve. Optički senzor, smješten iznad kanala za izbacivanje, neprestano nadgleda protok sjemena tako da se bilo kakvi nedostaci ili preklapa­nja u redovima prikazuju na priključku traktora te se au­tomatski ispravlja. Osim to­ga kod sijačica Precea 3000 i Precea 4500-2 moguć je iz­bor mehaničkog ili električ­nog pogona, dok je u inači­ci 3000-A dostupan samo s električnim pogonom. Treba imati na umu i nisku potroš­nju energije distribucijskog pogona zahvaljujući poseb­nom dizajnu rotirajuće tlač­ne komore koji jamči viso­ku energetsku učinkovitost. Amazone je u ovoj sijaćici našao rješenje i za traktore s mehaničkim mjenjačem, ko­ji omogućuje brzinu kreta­nja do 12 kilometara na sat, ugradnjom fleksibilnih oso­vina umjesto tradicionalnih prijenosnih lanaca. Prijeno­sni lanci imaju tendenciju osciliranja pri velikim brzi­nama, što negativno utječe na uzdužnu raspodjelu sje­mena. Ova inovativna teh­nologija omogućava modelu 3000 A s električnim pogo­nom preciznu sjetvu pri brzi­ni od 15 km/h. PreTeC sustav za sjetvu osigurava pritisak ulagača sjemena od 220 ki­lograma, s mehaničkim prilagođavanjem ili 400 kilo­grama s hidrauličnim te je izvrstan, kao što je spome­nuto, za sjetvu nakon oranja, ali i za sjetvu nakon malčera te izravnu sjetvu. Otvara­nje tla obavlja jedinica s dvo­strukim diskom, nakon čega se kad sjeme padne u ze­mlju, brazda zatvori V valjcima za zgrtanje sjemena.

Optički senzor, smješten iznad kanala za izbacivanje, neprestano nadgleda protok sjemena tako da se bilo kakvi nedostaci ili preklapa¬nja u redovima prikazuju na priključku traktora te se au¬tomatski ispravlja. Osim to¬ga kod sijačica Precea 3000 i Precea 4500-2 moguć je iz¬bor mehaničkog ili električ-nog pogona, dok je u inači¬ci 3000-A dostupan samo s električnim pogonom. Treba imati na umu i nisku potroš¬nju energije distribucijskog pogona zahvaljujući poseb¬nom dizajnu rotirajuće tlač¬ne komore koji jamči viso¬ku energetsku učinkovitost. Amazone je u ovoj sijaćici našao rješenje i za traktore s mehaničkim mjenjačem, ko¬ji omogućuje brzinu kreta¬nja do 12 kilometara na sat, ugradnjom fleksibilnih oso¬vina umjesto tradicionalnih prijenosnih lanaca. Prijeno¬sni lanci imaju tendenciju osciliranja pri velikim brzi¬nama, što negativno utječe na uzdužnu raspodjelu sje¬mena. Ova inovativna teh¬nologija omogućava modelu 3000 A s električnim pogo¬nom preciznu sjetvu pri brzi¬ni od 15 km/h. PreTeC sustav za sjetvu osigurava pritisak ulagača sjemena od 220 ki¬lograma, s mehaničkim prilagođavanjem ili 400 kilo¬grama s hidrauličnim te je izvrstan, kao što je spome¬nuto, za sjetvu nakon oranja, ali i za sjetvu nakon malčera te izravnu sjetvu. Otvara¬nje tla obavlja jedinica s dvo¬strukim diskom, nakon čega se kad sjeme padne u ze¬mlju, brazda zatvori V valjcima za zgrtanje sjemena.

Kontakt

Požega
099 731 2374

Osijek 
099 816 8022

Vrbanja
098 935 905

Mirkovci
099 256 1156

Daruvar 
099 268 6803

Koprivnica
099 439 1907 

Vararaždin 
099 439 1907