5 HEDERA ZA SVE USJEVE

Svaki kombajn je dobar koliko i heder. Za dobivanje visokih performansi od kombajna ključni je kapacitet uvlačnog kanala, a ne postoji ništa što se bolje slaže sa kombajnom Case IH Axial-Flow®  nego Case IH heder koji je dizajniran da maksimizira svoj izlazni potencijal. Naši su hederi  dizajnirani da vrše najbolje moguće u svim uvjetima: maksimalna produktivnost, savršena visina otkosa bez gubitka slame i klasa, bez obzira na uvjete žetve.

Kukuruzni hederi

6, 8, 12 AND 16 ROWS

Žitni hederi

4,9 TO 12,5 M

Pick-up hederi

4,45 TO 5,36 M

Flex hederi

6,1 TO 10,68 M

Draper hederi

7,63 TO 13,72 M