AS Hibridi

Kukuruz je jedan od najvažnijih ratarski usjeva.

Za uspješnu proizvodnju važan je i pravilan izbor hibrida za sjetvu. Kako se na tržištu nalazi veliki broj hibrida, proizvođačima je sigurno potrebna stručna pomoć u pravilnom odabiru dobrih hibrida, koju ćemo pokušati pružiti u narednom tekstu.

FlexMax hibridi – FLEX tip klipa. Hibridi koji mogu dobro produžiti klip u manjim gustoćama uzgoj i time kompenziraju mogući gubitak sklopa iz bilo kog razloga.

ProfyMax – FIX tip klipa. Hibridi koji nemaju mogućnost značajnog produženja klipa u manjim sklopovima te se oni moraju uzgajati u većim gustoćama za postizanje rekordnih prinosa.

LeafyMax – lisnati hibridi. Hibridi specijalne namjene za silažu. Hibridi koji imaju visoke biljke sa velikim brojem listova iznad klipa.

Odaberite ono što je Vama potrebno, ono što je sigurno – AS HIBRIDE!

 

AS HIBRIDI
Najbolji izbor sjemena za sjetvu kukuruza za 2021.

AS HIBRIDI 201

AS 201

FAO 280

 • Vrlo rani hibrid najnovije generacije.
 • Za redovnu ili postrnu sjetvu kratke vegetacije.
 • Brz početni porast.
 • Visoka jaka biljka.
 • Brzo otpušta vlagu.
 • Brz rani porast rezultira visokom, jakom biljkom te je ovaj hibrid pogodan i za proizvodnju zelene biomase pored proizvodnje suhog zrna


AS Hibridi 3300

AS 3300

FAO 380

 • Niska biljka sa srednje nisko postavljenim klipom.
 • Vrlo čvrsto stablo i korjen
 • Dug, tanji klip sa mogućnošću produženja u rjeđim sklopovima
 • Biljka ima izraženu osobinu „stay green“, tj. ostaje dugo zelena i cjelovita i u fazi pune zrelosti, znatno iznad prosjeka za ovu osobinu kod ranih hibrida.
 • Hibrid ima različit i jedinstven izgled, lako ga je prepoznati u polju.
 • Vrlo dobro podnosi stres usljed suše i visokih temperatura i ima dobar potencijal rodnosti


AS Hibridi 5M43

AS 5M43

FAO 580

 • AS 5M43 pripada najnovijoj generaciji AS Hibrida vrlo visokog potencijala rodnosti sa kojima se lako postižu rekordni prinosi u dobrim uvjetima agrotehnike.
 • Hibrid ima krupno zrno, duboko usađeno u veoma tanak oklasak (13%) i uglavnom sa 18 redova zrna.
 • Ujednačenost klipova, nepostojanje jalovih biljaka, krupna zrna i tanak oklasak su tajna rodnosti i stabilnosti ovog hibrida. Tome doprinosi i ranije cvjetanje, čime izbjegava kritične visoke temperature ljeti.
 • Hibrid se odlikuje višom stabljikom sa srednje pozicioniranim klipom. Ovaj hibrid se odlikuje dobrom otpornošću na kukuruznog moljca i sve bolesti klipa.


AS 72

FAO 640

 • Stablo je niže, čvrsto sa izrazito jakim korjenom.
 • Listovi tamnozeleni i neobično široki
 • Klipovi niže postavljeni, veoma krupni sa 18-20 redova zrna, često i više.
 • Adaptabilan hibrid, nema jalovih biljaka, dokazao se više godina i u najtežim uvjetima.
 • Bere se lako i čisto beračima.
 • U rjeđim sklopovima značajno produžuje klip!


AS 6E02

FAO 600

 • Pripadnik najnovije generacije kasnih AS Hibrida namijenjenih postizanju rekordnih prinosa zrna. Pogodan za berbu beračima u klipu ili kasniju direktnu žetvu u zrnu.
 • Hibrid se, također, odlikuje višom, zdravom biljkom, srednjeg položaja klipa sa veoma čvrstim stablom i korijenom, tako da može ostati duže u polju bez opasnosti od polijeganja ili loma.
 • Otpornost na kukuruznog moljca i sve važnije bolesti je odlična, a time i čuvanje obranog klipa. Oklasak je tanak (ispod 15% ukupne mase klipa) a zrna su čvrsto usađena u njega, tako da nema gubitaka zrna prilikom zakašnjele berbe.

Pravi izbor za pripremu visoko kvalitetne silaže

Jedan od načina unapređenja proizvodnje i kvalitete silaže je pravi izbor hibrida za silažu i adekvatna primjena agrotehničkih mjera koje će omogućiti da ta proizvodnja bude ekonomična i profitabilna. Pravi izbor su AS SILAŽNI HIBRIDI KUKURUZA – LEAFYMax.

AS 170 SILAŽ

FAO 600

 • AS 170 SILAŽ pripada istom tipu lisnatih silažnih hibrida kukuruza.
 • AS 170 SILAŽ cvjeta nešto ranije što će proizvođačima omogućiti da produže optimalno vrijeme za spremanje silaže.

Preporuka

 • Gustoća sjetve je od 65.000 do 70.000 biljaka/ha (20-22 cm u redu). Gustoću sjetve obavezno prilagoditi uvjetima proizvodnje.
 • Izbjegavati sjetvu na pjeskovitim zemljištima bez navodnjavanja.
 • Tretirajte ga kao NAJVAŽNIJI USJEV na Vašoj farmi.


AS 180 SILAŽ

FAO 700

 • Izuzetno visoka biljka, sa velikim brojem listova, često i do 12 listova iznad klipa.
 • Komušina na klipu zbijena, te veoma sporo otpušta vlagu iz zrna i produžava optimalno vrijeme za spremanje silaže.
 • Krupan klip sa vrlo krupnim zrnom mekog endosperma koje se lako probavlja od strane životinja.
 • Za visoke prinose silaže primijeniti intenzivnu agrotehniku. Posebno dobre rezultate daje u navodnjavanju.
 • Najviši i najkasniji hibrid iz grupe hibrida za silažu.

Preporuka

 • Za proizvodnju bioplina.
 • Tretirajte ga kao NAJVAŽNIJI USJEV na Vašoj farmi.

Prinos

HIBRID FARMER MJESTO PRINOS VLAŽNOG ZRNA PO ha VLAGA PRINOS SUHOG ZRNA PO ha
AS 201 OPG HUNJET IVAN NARTA 11.110,00 20,1 13.578,00
AS 5M43 OPG OPAČIĆ MILORAD LETIČANI 16.220,00 22,4 14.636,00
AS 72 NEPECHAL D.O.O. KAPTOL 13.464,00 24,5 11.820,00

Kontakt

Voditelj prodaje – Ivan Prepelac
0994890614

Regija Sjever – Mišel Paljević
0994979489

Regija Istok – Dragan Klajić
0992471584

Regija Zapad – Slobodan Branković
099297886

Regija Jug – Marija Potak
099384577

Radno vrijeme
Ponedjeljak – Petak od 07 – 15h

Ali upit nam možete poslati bilo kad na info@agronom.hr

Pitanja

Kakva je prilagodba hibrida na naše klimatske uvjete i uvjete proizvodnje?

Naša regija ima odlične prirodne i tehničko-tehnološke uvjete za proizvodnju sjemenskog kukuruza.

Pored toga dorada i pakiranje sjemena se obavlja u jednom od najmodernijih sjemenskih doradnih centara u jugoistočnoj Europi koji vode najbolji tehnolozi sa višedesetljetnim iskustvom.

Najbolji dokaz kvalitete hibrida i sjemena je da se AS hibridi uzgajaju u 22 zemlje diljem svijeta

Kakva je kvaliteta sjemena?

AS hibridi kukuruza su hibridi izuzetne kvalitete sjemena i dokazani visokim prinosima u prethodnim proizvodnim godinama.

Za svaki hibrid su dane i preporučene gustoće sjetve, ali ne zaboravite iste prilagoditi Vašim uvjetima, potrebama i proizvodnim poljima.

Koja je namjena proizvodnje?

Hibridi specijalne namjene za silažu. Hibridi koji imaju visoke biljke sa velikim brojem listova iznad klipa. AS hibridi nemaju jalovih biljaka ni u najtežim uvjetima proizvodnje. Uvijek svaka biljka daje najmanje po jedan normalno razvijen klip, a kod hibrida ProfyMax tipa u manjim gustoćama ili boljim godinama je vrlo često izražena dvoklipost!

EKSKLUZIVNI DISTRIBUTER I UVOZNIK AS HIBRIDA U RH