ŠAPTINOVCI
Trg bana Jelačića 44, 31500 Đurđenovac

Radno vrijeme:
PON-PET: 8:00-15:00
SUB: 8:00-13:00

Tel: 031/608-099
E-mail: 101@agronom.hr

KAPTOL
Požeška 1, 34334 Kaptol

Radno vrijeme:
PON-PET: 8:00-15:00
SUB: 8:00-13:00

Tel: 034/231-700
E-mail: 102@agronom.hr

POŽEGA
Zagrebačka 171, 34000 Požega

Radno vrijeme:
PON-PET: 7:00-19:00
SUB: 7:00-13:00

Tel: 034/246-111
E-mail: 103@agronom.hr

NAŠICE
V. Lisinskog 45, 31500 Našice

Radno vrijeme:
PON-PET: 7:00-19:00
SUB: 8:00-13:00

Tel: 031/617-830
E-mail: 104@agronom.hr

SIBINJ
Sibinjskih žrtava 162, 35252 Sibinj

Radno vrijeme:
PON-PET: 7:00-19:00
SUB: 8:00-13:00

Tel: 035/426-286
E-mail: 106@agronom.hr

PAKRAC
A. Cesarca 6, 34550 Pakrac

Radno vrijeme:
PON-PET: 8:00-15:00
SUB: 8:00-13:00

Tel: 034/412-763
E-mail: 107@agronom.hr

ZAVRŠJE
Zvonka Brkića bb, 34322 Brestovac

Radno vrijeme:
PON-PET: 8:00-15:00
SUB: 8:00-13:00

Tel: 034/319-080
E-mail: 108@agronom.hr

JELISAVAC
I.B. Slovaka 24, 31225 Breznica Našička

Radno vrijeme:
PON-PET: 7:00-19:00
SUB: 8:00-13:00

Tel: 031/605-100
E-mail: 109@agronom.hr

KUTJEVO
Zagrebačka 9, 34340 Kutjevo

Radno vrijeme:
PON-PET: 8:00-15:00
SUB: 8:00-13:00

Tel: 034 315 171
E-mail: 111@agronom.hr

NOVA KAPELA
Trg K. Tomislava 11, 35410 Nova Kapela

Radno vrijeme:
PON-PET: 8:00-15:00
SUB: 8:00-13:00

Tel: 035/384-310
E-mail: 112@agronom.hr

BUKOVLJE
J. Kozarca 12 , 35209

Radno vrijeme:
PON-PET: 7:00-19:00
SUB: 8:00-13:00

Tel: 035/276-324
E-mail: 113@agronom.hr

MARKOVAC NAŠIČKI
Osječka 27 , 31500 Našice

Radno vrijeme:
PON-PET: 7:00-19:00
SUB: 8:00-13:00

Tel: 098 618 082, 095 597 9155
E-mail: 114@agronom.hr

ORIOVAC
Braće Radića 6, 35250 Oriovac

Radno vrijeme:
PON-PET: 7:30-14:30
SUB: 8:00-13:00

Tel: 035/430-136
E-mail: 116@agronom.hr

VETOVO
Požeška 7, 34335 Vetovo

Radno vrijeme:
PON-PET: 8:00-15:00
SUB: 8:00-13:00

Tel: 034/267-007
E-mail: 119@agronom.hr

DARDA
Ivana Krstitelja 34, 31326 Darda

Radno vrijeme:
PON-PET: 7:00-18:00
SUB: 8:00-13:00

Tel: 031/740-664
E-mail: 121@agronom.hr

ČAGLIN
Kralja Tomislava 67, 34350 Čaglin

Radno vrijeme:
PON-PET: 7:00-18:00
SUB: 8:00-13:00

Tel: 034/221-229
E-mail: 122@agronom.hr

VRBANJA
Kneza Lj. Posavskog 11, 32254 Vrbanja

Radno vrijeme:
PON-PET: 8:00-15:00
SUB: 8:00-13:00

Tel: 032/863-175
E-mail: 123@agronom.hr

KOŠKA
Matije Gupca 46, 31224 Koška

Radno vrijeme:
PON-PET: 7:00-19:00
SUB: 8:00-13:00

Tel: 031/681-049
E-mail: 124@agronom.hr

MIRKOVCI
Vukovarska 60, 32100 Mirkovci

Radno vrijeme:
PON-PET: 7:00-15:30
SUB: 8:00-13:00

Tel: 032/304-836
E-mail: 126@agronom.hr

JAKŠIĆ
Stjepana Radića 20 , 34308 Jakšić

Radno vrijeme:
PON-PET: 7:00-19:00
SUB: 8:00-13:00

Tel: 034/315-500
E-mail: 130@agronom.hr

IVANIĆ GRAD
65. bataljuna ZNG 48, 10310 Ivanić Grad

Radno vrijeme:
PON-PET: 8:00-15:00
SUB: 8:00-13:00

Tel: 01/288-33-75
E-mail: 132@agronom.hr

VIRJE
Mitrovica 1 , 48326 Virje

Radno vrijeme:
PON-PET: 8:00-15:00
SUB: 8:00-13:00

Tel: 048/280-433
E-mail: 133@agronom.hr

VRTNI CENTAR POŽEGA
Osječka 3 , 34000 Požega

Radno vrijeme:
PON-PET: 7:00-15:00
SUB: 8:00-13:00

Tel: 034/292-301
E-mail: 134@agronom.hr

SEVERIN
Severin 56 , 43274 Severin

Radno vrijeme:
PON-PET: 8:00-15:00
SUB: 8:00-13:00

Tel: 043/263-046
E-mail: 135@agronom.hr

HERCEGOVAC
Moslavačka 184 , 43284 Hercegovac

Radno vrijeme:
PON-PET: 8:00-15:00
SUB: 8:00-13:00

Tel: 043/444-002
E-mail: 136@agronom.hr

SELCI ĐAKOVAČKI
B. Jelačića 23 , 31415 Selci Đakovački

Radno vrijeme:
PON-PET: 8:00-15:00
SUB: 8:00-13:00

Tel: 031/832-026
E-mail: 137@agronom.hr

NOVIGRAD PODRAVSKI
Trg M. Gupca 2, 48325 Novigrad Podravski

Radno vrijeme:
PON-PET: 8:00-15:00
SUB: 8:00-13:00

Tel: 048/810-185
E-mail: 139@agronom.hr

PRGOMLJE
Prgomelje 33 , 43252 Prgomelje

Radno vrijeme:
PON-PET: 8:00-15:00
SUB: 8:00-13:00

Tel: 043/716-398
E-mail: 141@agronom.hr

ĐURĐEVAC 2
Kolodvorska 19 48350 Đurđevac

Radno vrijeme:
PON-PET: 8:00-15:00
SUB: 8:00-13:00

Tel: 048/810-191
E-mail: 143@agronom.hr

KALINOVAC
Dravska 23 , 48361 Kalinovac

Radno vrijeme:
PON-PET: 8:00-15:00
SUB: 8:00-13:00

Tel: 048/810-192
E-mail: 144@agronom.hr

MOLVE
Dravska 10a , 48327 Molve

Radno vrijeme:
PON-PET: 8:00-15:00
SUB: 8:00-13:00

Tel: 048/810-186
E-mail: 145@agronom.hr

GOLA
Stjepana Radića 4 , 48331 Gola

Radno vrijeme:
PON-PET: 7:30-14:30
SUB: 8:00-13:00

Tel: 048/810-189
E-mail: 146@agronom.hr

PREDAVAC
Stjepana Radića 57, 43211 Predavac

Radno vrijeme:
PON-PET: 7:00-14:00
SUB: 8:00-13:00

Tel: 043/716-902
E-mail: 147@agronom.hr

VELIKI ZDENCI
Zdenački gaj 3 , 43293 Veliki Zdenci

Radno vrijeme:
PON-PET: 8:00-15:00
SUB: 8:00-13:00

Tel: 043/427-023
E-mail: 148@agronom.hr

IVANOVO SELO
Praška 2 , 43504 Ivanovo Selo

Radno vrijeme:
PON-PET: 7:30-14:30
SUB: 8:00-13:00

Tel: 043/487-028
E-mail: 149@agronom.hr

VELIKI GRĐEVAC
Kralja Tomislava 36 , 43270 Veliki Grđevac

Radno vrijeme:
PON-PET: 8:00-15:00
SUB: 8:00-13:00

Tel: 043/443-081
E-mail: 150@agronom.hr

SOKOLOVAC
Trg T. Bardeka 17 , 48 306 Sokolovac

Radno vrijeme:
PON-PET: 8:00-15:00
SUB: 8:00-13:00

Tel: 048/838-118
E-mail: 152@agronom.hr

GRUBIŠNO POLJE
Hrv. branitelja 30 , 43290 Grubišno polje

Radno vrijeme:
PON-PET: 8:00-15:00
SUB: 8:00-13:00

Tel: 043/485-194
E-mail: 157@agronom.hr

ZRINSKI TOPOLOVAC
Z. Topolovac 274b , 43 202 Zrinski Topolovac

Radno vrijeme:
PON-PET: 8:00-15:00
SUB: 8:00-13:00

Tel: 043/716-942
E-mail: 158@agronom.hr

GORNJI DRAGANEC
G. Draganec 234a , 43245 Gornji Draganec

Radno vrijeme:
PON-PET: 8:00-15:00
SUB: 8:00-13:00

Tel: 043/716-399
E-mail: 159@agronom.hr

FERIČANCI
Dora Pejačević 1 , 31512 Feričanci

Radno vrijeme:
PON-PET: 8:00-15:00
SUB: 8:00-13:00

Tel: 031/603-250
E-mail: 160@agronom.hr

ORAHOVICA
Kralja Zvonimira 23 , 33515 Orahovica

Radno vrijeme:
PON-PET: 8:00-15:00
SUB: 8:00-13:00

Tel: 033/673-430
E-mail: 161@agronom.hr

JAGODNJAK
Borisa Kidriča 59/o , 31324 Jagodnjak

Radno vrijeme:
PON-PET: 8:00-15:00
SUB: 8:00-13:00

Tel: 031/745-032
E-mail: 162@agronom.hr

BOBOTA
Mitrovićeva 14 , 32224 Trpinja

Radno vrijeme:
PON-PET: 8:00-15:00
SUB: 8:00-13:00

Tel: 032/560-512
E-mail: 163@agronom.hr

ĐAKOVO
V.Nazora 81 , 31400 Đakovo

Radno vrijeme:
PON-PET: 7:00-19:00
SUB: 8:00-13:00

Tel: 031/358-612
E-mail: 164@agronom.hr

KARLOVAC
Banija 130a , 47000 Karlovac

Radno vrijeme:
PON-PET: 8:00-15:00
SUB: 8:00-13:00

Tel: 047/645-318
E-mail: 170@agronom.hr

VUKOVAR
Priljevo 165 , 32000 Vukovar

Radno vrijeme:
PON-PET: 8:00-15:00
SUB: 8:00-13:00

Tel: 032/544-535
E-mail: 173@agronom.hr

NAŠICE 2
K.P.Krešimira IV 4c, 31500 Našice

Radno vrijeme:
PON-PET: 7:00-19:00
SUB: 7:00-13:00

Tel: 031/599-871
E-mail: 174@agronom.hr

SIKIREVCI
Lj.Gaja 12, 35224 Sikirevci

Radno vrijeme:
PON-PET: 7:00-17:00
SUB: 7:00-13:00

Tel: 035/470-038
E-mail: 175@agronom.hr

BUDROVCI
I.L.Ribara 15, 31400 Đakovo

Radno vrijeme:
PON-PET: 7:00-17:00
SUB: 7:00-13:00

Tel: 031/599-862
E-mail: 176@agronom.hr

DRAGANIĆ
Vrbanci 1, 47201 Draganić

Radno vrijeme:
PON-PET: 7:00-19:00
SUB: 7:00-13:00

Tel: 047/715-234
E-mail: 177@agronom.hr

BARTOLOVEC
Varaždinska 40, 42202 Bartolovec

Radno vrijeme:
PON-PET: 7:00-16:00
SUB: 7:00-13:00

Tel: 042/657-626
E-mail: 178@agronom.hr

NEDELJANEC
Varaždinska 79, 42205 Vidovec

Radno vrijeme:
PON-PET: 7:00-19:00
SUB: 7:00-13:00

Tel: 042/734-060
E-mail: 179@agronom.hr

VALPOVO
A.B.Šimića 27, 31550 Valpovo

Radno vrijeme:
PON-PET: 7:00-18:00
SUB: 7:00-15:00

Tel: 031/298-076
E-mail: 183@agronom.hr

VALPOVO 2
M.Gupca 44, 31550 Valpovo

Radno vrijeme:
PON-PET: 8:00-18:00
SUB: 8:00-15:00

Tel: 031/651-830
E-mail: 184@agronom.hr

PETRIJEVCI
Ulica Republike 66, 31208 Petrijevci

Radno vrijeme:
PON-PET: 7:00-18:00
SUB: 7:00-15:00

Tel: 031/395-712
E-mail: 185@agronom.hr

BIZOVAC 2
K.Tomislava 210, 31222 Bizovac

Radno vrijeme:
PON-PET: 7:00-18:00
SUB: 7:00-15:00

Tel: 031/673-057
E-mail: 186@agronom.hr

PAKRAC 2
M.Gupca 32, 34550 Pakrac

Radno vrijeme:
PON-PET: 8:00-15:00
SUB: 8:00-13:00

Tel: 034/411-600
E-mail: 187@agronom.hr

ADŽAMOVCI
Sv.Valentina  3, 35420 Staro Petrovo Seo

Radno vrijeme:
PON-PET: 8:00-15:00
SUB: 8:00-13:00

Tel: 035/352-281
E-mail: 189@agronom.hr

KUTINA
Vukovarska avenija 1b, 44000 Kutina

Radno vrijeme:
PON-PET: 7:00-18:00
SUB: 8:00-13:00

Tel: 044/612-428
E-mail: 190@agronom.hr

REPUŠNICA
Ljudevita Gaja 118, 44319 Repušnica

Radno vrijeme:
PON-PET: 7:00-17:00
SUB: 8:00-13:00

Tel: 044/654-698
E-mail: 191@agronom.hr

GAREŠNICA
Kolodvorska 31 , 43280 Garešnica

Radno vrijeme:
PON-PET: 7:00-17:00
SUB: 7:00-13:00

Tel: 043/440-480
E-mail: 192@agronom.hr

ČRNKOVCI
Nikole Tesle 69, 31551 Črnkovci

Radno vrijeme:
PON-PET: 7:00-17:00
SUB: 8:00-13:00

Tel: 031/645-012
E-mail: 194@agronom.hr

VINKOVCI
Kralja Zvonimira 97, 32100 Vinkovci

Radno vrijeme:
PON-PET: 7:00-19:00
SUB: 7:00-13:00

Tel: 032/308-462
E-mail: 195@agronom.hr

MIRKOVCI 2
Vukovarska 46, Mirkovci, 32100 Vinkovci

Radno vrijeme:
PON-PET: 8:00-15:00
SUB: 8:00-13:00

Tel: 032/325-187
E-mail: 196@agronom.hr

STARI JANKOVCI
Vinkovačka 10, 32241 Stari Jankovci

Radno vrijeme:
PON-PET: 8:00-15:00
SUB: 8:00-13:00

Tel: 032/540-074
E-mail: 197@agronom.hr

OTOK
Kralja Petra Krešimira IV 31, 32252 Otok

Radno vrijeme:
PON-PET: 7:00-19:00
SUB: 8:00-13:00

Tel: 032/395-022
E-mail: 198@agronom.hr

ANDRIJAŠEVCI
Matije Gupca 60, 32271 Andrijaševci

Radno vrijeme:
PON-PET: 8:00-15:00
SUB: 8:00-13:00

Tel: 032/
E-mail: 199@agronom.hr

IVANKOVO
Gorjani 5, 32281 Ivankovo

Radno vrijeme:
PON-PET: 8:00-15:00
SUB: 8:00-13:00

Tel: 032/379-478
E-mail: 200@agronom.hr

JARMINA
Matije Gupca 3, 32280 Jarmina

Radno vrijeme:
PON-PET: 8:00-15:00
SUB: 8:00-13:00

Tel: 032/216-869
E-mail: 201@agronom.hr

NUŠTAR
Križnog puta 51, 32221 Nuštar

Radno vrijeme:
PON-PET: 8:00-15:00
SUB: 8:00-13:00

Tel: 032/387-207
E-mail: 202@agronom.hr

BOROVO
Glavna 21, 32227 Borovo

Radno vrijeme:
PON-PET: 8:00-15:00
SUB: 8:00-13:00

Tel: 032/551-093
E-mail: 203@agronom.hr

ČEPIN
Kralja Zvonimira 42, 31431 Čepin

Radno vrijeme:
PON-PET: 8:00-15:00
SUB: 8:00-13:00

Tel: 031/290-153
E-mail: 204@agronom.hr