Ecodig

ECODIG NPK 2-5-8 5/1

[rating stars="5.5"] Iskustva korisnika

43,99 kn 39,99 kn

Organo-mineralno gnojivo dozvoljeno u ekološkoj proizvodnji. Hrvatski proizvod.

U svim Agronom poljoprivrednim apotekama !

Opis

Proizvod sadrži visoki udio organske tvari te ujedno i visoki udio organskog ugljika koji uvelike pospješuje vodozračne odnose i apsorpciju hranjivih tvari u tlu. U potpunosti zadovoljava sve standarde ekološke proizvodnje prema uredbi Vijeća EU (EZ) br. 834/2007 što potvrđuje certifikator InfoXgen Austria. Proizvodni proces ECODIG-a C kontroliran je HACCP sustavom te ga u potpunosti zadovoljava.

Zbog svoje dobre opskrbljenosti mikroelementima i neutralne pH vrijednosti ECODIG C je visokokvalitetno organsko-mineralno ekološko gnojivo.Proizvod ne sadržava ostatke životinjskog podrijetla.

Ukupni organski dušik 2%, ukupni fosfor (P2O5) 5%, ukupni kalij (K20) 8%, ukupni sumpor (SO2) 8%,
organski ugljik (C) 33%, ukupna organska tvar 78%, suha tvar 85%, ph 7, kalcij (Ca) 1,07%,
magnezij (Mg) 0,58%, kalcijev oksid (CaO) 2,04%