INTERMAG moto: Agroinovacije

INTERMAG je osnovan 1988. godine u Poljskoj. Godine iskustva na poljskom i inozemnom tržištu rezultirale su stvaranjem širokog i jedinstvenog portfelja proizvoda. Već gotovo 30 godina podržavaju poljoprivrednike i vrtlare u ostvarenju veće učinkovitosti u biljnoj proizvodnji i u uzgoju životinja.

Tvrtka Agronom d.o.o. 2015. godine postaje ekskluzivni zastupnik vrhunskih INTERMAG gnojiva u Republici Hrvatskoj.

Kvalitetu INTERMAG gnojiva potvrdili smo i pokusima u 2016. godini na poljima pšenice i soje. Na 40 hektara pokusnog polja pšenice 20 hektara je bilo tretirano INTERMAG folijarnim pripravcima dok je drugih 20 hektara bila kontrola. Nakon žetve, posebno smo vagali količine s tretirane površine te kontrole. Daljnjom analizom ustvrdili smo da je već nakon samo jednog tretiranja polja ostvaren prinos u prosjek 715 kg/ha veći na površinama tretiranim INTERMAG gnojivima u odnosu na netretiranu kontrolu, dok je protein povećan za 0,4 % na pšenici tretiranoj INTERMAG gnojivima.

Pokusima na soji sorte Ika obuhvatili smo 62,25 ha. INTERMAG gnojiva koristili smo na 20 ha dok je ostalih 42,25 ha služilo kao kontrola. Nakon vršidbe, posebno smo vagali količine s tretiranih te netretiranih površina. Ustvrdili smo da je, u prosjeku, prinos na površinama tretiranim INTERMAG gnojivima veći za 700 kg/ha od kontrolnih, netretiranih površina.

INTERMAG razvija djelatnost u preko 30 zemalja u Europi, Aziji, Africi, u Sjevernoj i Južnoj Americi.

  • Za biljni sektor INTERMAG proizvodi biostimulante, kelate, gnojiva i druge agrokemikalije namijenjene poljoprivrednim biljkama, voćnjacima i povrću
  • Za životinjski sektor INTERMAG proizvodi inovativne prehrambene dodatke za preventivnu primjenu radi izbjegavanja zdravstvenih problema kod stoke. Proizvodi se uglavnom temelje na biljnim ekstraktima, vitaminima, aminokiselinama, makro i mikro elementima

INTERMAG surađuje s glavnim institutima znanosti u Poljskoj i inozemstvu. Imaju svoj vlastiti laboratorij za istraživanje i razvoj. Njihov stalni razvoj potvrđuje dvadeset podnesenih patenata. INTERMAG se nalazi na popisu 500 najinovativnijih poljskih tvrtki.

GLAVNE PREDNOSTI INTERMAG PROIZVODA:

  • Visoka kvaliteta
  • Visoka učinkovitost
  • Inovacija
  • Vlastita receptura
  • Praktičnost
  • Komponente visoke kvalitete koje se koriste u proizvodnji
  • Kompatibilnost s ostalim agrokemikalijama
  • Jednostavnost upotrebe

INTERMAG redovito testira kompatibilnost vlastitih proizvoda s ostalim poznatim agrokemikalijama. Posebnu pozornost posvećuju ispitivanju mogućnosti miješanja INTERMAG pripravaka sa svim sredstvima za zaštitu bilja koja su danas dostupna na tržištu. Cilj ovih ispitivanja je smanjene troškova traktorskih prohoda kako bi se u jednom prohodu obavila zaštita usjeva i prihrana.

Misija INTERMAG-a je dostava inovativnih tehnologija koje omogućuju proizvodnju zdrave hrane u okviru održive poljoprivrede. U tu svrhu firma surađuje sa znamenitim znanstveno-istraživačkim institucijama, a osim toga je izgradila vlastitu istraživačko-pokusnu bazu koja omogućava provođenje naprednih istraživanja i razvojnih radova.

Glavna vrijednost firme je zadovoljstvo kupaca, a njihova rastuća očekivanja, mišljenja i sugestije su poticaj za stalno usavršavanje ponude i uvođenje novih inovativnih rješenja koja pridonose povećanju količine i kakvoće uroda.

Preuzimanje cjenika

Program po kulturama

Žitarice

Kukuruz

Suncokret

Uljana repica

Soja

Šećerna repa

Vinova loza

Jabuka

Proizvodi i upotreba

PLONVIT ŽITARICE (preporučena doza 2 l/ha)

Tekuće koncentrirano gnojivo koje opskrbljuje biljke mikroelementima u omjeru koji odgovara potrebama žitarica – naročito bakrom (Cu), manganom (Mn) i cinkom (Zn) na čiji su nedostatak žitarice posebno osjetljive – te magnezijem i dušikom koji poboljšavaju upijanje i usvajanje mikroelemenata.

PLONVIT PK 10:18 (preporučena doza 3-6 l/ha)

je folijarno gnojivo visoka sadržaja fosfora i kalija (140 g P2O5 i 245 g K2O u 1 litri) u obliku lako usvojivom za biljke, primjenjivano u razdobljima intenzivnog rasta biljaka, u uvjetima otežanog usvajanja fosfora i kalija iz zemljišta i u razdobljima povećanih potreba biljaka za tim hranjivim tvarima. Posebno se preporučuje u razdobljima suše i niske temperature, ali i u razdoblju oblikovanja
parametara kakvoće uroda. Ovo gnojivo može se primjenjivati tijekom fertirigacije.

PLONVIT KUKURUZ (preporučena doza 2 l/ha)

Tekuće koncentrirano gnojivo koje opskrbljuje biljke mikroelementima u omjeru koji odgovara potrebama kukuruza – naročito cinkom (Zn) na čiji je nedostatak kukuruz posebno osjetljiv – te magnezijem i dušikom koji poboljšavaju upijanje i usvajanje mikroelemenata.

TYTANIT

je tekući pripravak s biostimulirajućim djelovanjem – aktivira prirodne fiziološke procese u biljci čime oni postaju intenzivniji i učinkovitiji i na taj način korisno utječe na prinos i kakvoću uroda. Namijenjen je primjeni u ratarstvu, povrtlarstvu, voćarstvu i vinogradarstvu. Najpopularniji način primjene pripravka je folijarna gnojidba, ali može se primjenjivati i u fertirigaciji, zalijevanju i tretiranju sjemenja.

PLONVIT ULJARICE (preporučena doza 2–3 l/ha)

Tekuće koncentrirano gnojivo koje opskrbljuje biljke mikroelementima u omjeru koji odgovara potrebama uljane repice, suncokreta i drugih uljarica – naročito borom (B) i manganom (Mn) na čiji su nedostatak uljarice posebno osjetljive – te magnezijem i dušikom koji poboljšavaju upijanje i usvajanje mikroelemenata.

PLONVIT FOSFOR (preporučena doza 3 l/ha za uljarice)

je folijarno gnojivo visoka sadržaja fosfora (500 g P2O5 u 1 litri) u obliku lako usvojivom za biljke. Namijenjen je za brzu opskrbu biljaka fosforom, posebno u uvjetima ograničene dostupnosti ove tvari u tlu. Preporučuje se posebno u fazama intenzivnog rasta biljaka, u uvjetima otežanog usvajanja fosfora iz tla i u razdobljima povećanih potreba biljaka za fosforom. Ovo gnojivo može se primjenjivati i u tlo tijekom navodnjavanja – fertirigacija u tlu i u organskim supstratima.

PLONVIT SOJA (preporučena doza 2–3 l/ha)

Tekuće koncentrirano gnojivo koje opskrbljuje biljke mikroelementima u omjeru koji odgovara potrebama uljarica te magnezijem i dušikom koji poboljšavaju upijanje i usvajanje mikroelemenata. Ovo gnojivo sadrži također visoku količinu kobalta (Co), koji – zajedno s molibdenom (Mo) – igra posebnu ulogu u procesima nitrifikacije.

OPTYSIL

je pripravak koji iskazuje jaka antistresna svojstva, namijenjen je svim poljoprivrednim i vrtlarskim uzgojima. Primjenjuje se u svrhu aktivacije prirodnih imunoloških sustava kod biljaka te stimulacije njihovog rasta i razvoja. Antistres pripravak OPTYSIL sadrži silicij kojeg biljke lako usvajaju i zahvaljujući
tome stimulira niz životnih procesa u biljci.

PLONVIT ŠEĆERNA REPA (preporučena doza 2 l/ha)

Tekuće koncentrirano gnojivo koje opskrbljuje biljke mikroelementima u omjeru koji odgovara potrebama šećerne repe – naročito borom (B) i manganom (Mn) na čiji je nedostatak šećerna repa posebno osjetljiva – te dušikom (N) koji poboljšava upijanje i usvajanje mikroelemenata, magnezijem (Mg) koji izravno sudjeluje u odvođenju asimilata (šećera) iz listova u korijenski sustav te smanjuje sadržaj neželjenog α-aminodušika,
natrijem koji korisno utječe na raspolaganje vodom te ograničava transpiraciju i intenzivira fotosintezu.

PLONVIT LOZA (preporučena doza 1,5 l/ha)

Tekuće koncentrirano gnojivo koje opskrbljuje biljke mikroelementima, naročito željezom (Fe) čiji nedostatak u vinovoj lozi je teško ukloniti.

PROAQUA Kondicioner vode

Pripravak PROAQUA je namijenjen pripremi vode koja se koristi za pripremu otopina u postupcima folijarne prihrane i zaštite bilja.PROAQUA sadrži supstance koje neutraliziraju negativna svojstva tvrde vode te dodatno smanjuje pH vrijednost otopina. Primjena kondicionera PROAQUA povećava mogućnost zajedničkog miješanja s drugim preparatima, poboljšava stabilnost radnih otopina te povećava učinkovitost djelovanja gnojiva i sredstava za zaštitu bilja.

FASTER  Okvašivač protiv stvaranja pjene

FASTER je okvašivač namijenjen zajedničkoj primjeni s folijarnim gnojivima te sredstvima za zaštitu bilja u svrhu ograničavanja stvaranja pjene u spremniku prskalice te u svrhu poboljšanja učinkovitosti primjenjivanih preparata. Ovaj adjuvant olakšava pravilno nanošenje, prekrivanje i održavanje sloja radne otopine na površini biljaka. Zahvaljujući tome, potpomaže usvajanje hranjivih tvari iz folijarnih gnojiva i povećava učinkovitost biološki aktivnih supstanci koje sadrže sredstva zaštite bilja. Korisnici posebno cijene adjuvant FASTER za njegova svojstva koja suzbijaju pjenu. Ta odlika znatno olakšava pripremu otopina za prskanje.