Zaštita bilja

Zaštita bilja je bitna grana poljoprivrede jer nam koristi za sprječavanje gubitaka koje poljoprivrednim kulturama nanose bolesti, štetnici i korovi. Teškoće pri izboru brojnih mjera i velikog broja priznatih sredstava za biljnu zaštitu te nužnost njihove stručne primjene zahtijeva specijalistička znanja.

Agronom nije samo dobavljač sredstava za zaštitu bilja, nego stručna služba i podrška poljoprivrednicima, gdje svojim znanjem i iskustvom savjetuje koja sredstva su vam potrebna za određene probleme kako bi mogli osigurati što bolje prinose i kvalitetu proizvoda.

Osim već dobro poznatih proizvođača sredstava za zaštitu bilja čiji program nudimo u cijelosti, tvrtka Agronom d.o.o. od 2015. godine ima svoju robnu marku kvalitetnih sredstava za zaštitu bilja podrijetlom iz Europske unije.

KONTAKT OSOBA
Klara Ćurić, mag.ing.agr.

Mob: 099/497-9487
E-mail: klara.curic@agronom.hr

Ivan Karačić, dipl.ing.agr.

Mob: 098/712-031
E-mail: ivan.karacic@agronom.hr

Goran Iljazović, mag.oec.

Mob: 092/181-35-57
E-mail: goran.iljazovic@agronom.hr

Preuzmite naš novi cjenik zaštite 2022

Preuzimanje

Insekticidi

Poleci plus

Insekticid namijenjen za suzbijanje štetnih kukaca u voćarstvu, vinogradarstvu, povrćarstvu, ratarstvu, industrijskom i krmnom bilju, cvijećarstvu, ukrasnom bilju i topoli.

Sadrži: deltametrin, 25 g/l (2,81%)(S)-α-cijano-3-fenoksibenzil(1R,3R)-3-(2,2-dibromvinil)-2,2-dimetil-ciklopropan karboksilat

CAS br.: 52918-63-5

Druge opasne tvari: C9 aromatski ugljikovodici >70%

Način djelovanja: kontaktno i želučano

Formulacija: koncentrat za emulziju (EC)

Fungicidi

cyproxy

Fungicid namijenjen suzbijanju biljnih bolesti na žitaricama.

Sadrži: Azoksistrobin 200 g/l (18,22% w/w) metil (E)-2-{2[6-(2-cijanofenoksi)pirimidin-4-iloksi] fenil}-3-metoksiakrilat CAS: 131860-33-8 Ciprokonazol 80 g/l (7,29% w/w) (2RS,3RS;2RS,3SR)-2-(4-klorfenil)-3-ciklopropil-1-(1H-1,2,4-triazol–il)butan-2-ol

CAS br.: 94361-06-5

Način djelovanja: sistemično

Formulacija: koncentrat za suspenziju (SC)

propi 25 ec

Fungicid namijenjen suzbijanju bolesti na ozimoj pšenici.

Sadrži: Propikonazol, 250 g/l (27,3 w/w) (±)-1-[2-(2,4-diklorfenil)-4-propil-1,3-dioksolan-2-ilmetil]-1H-1,2,4-triazol

CAS br.: 60207-90-1

Način djelovanja: sistemično

Formulacija: koncentrat za emulziju (EC)

 

tebucol

Fungicid namijenjen suzbijanju bolesti u ratarstvu i vinogradarstvu.

Sadrži: Tebukonazol, 250 g/l (24,2 % w/w) (RS)-1-p-klorfenil-4,4-dimetil-3-(1H-1,2,4-triazol-1-ilmetil)-pentan-3-ol

CAS br.: 107534-96-3

Način djelovanja: sistemično

Formulacija: Emulzija, ulje u vodi (EW)

scab 80 wg

Fungicid namijenjen suzbijanju biljnih bolesti u voćarstvu.

Sadrži: Kaptan 800 g/kg (80% w/w) N-(triklormetiltio)cikloheks-4-en-1,2- dikarboksimid

CAS br.: 133-06-02

Način djelovanja: površinsko

Formulacija: vododispergirajuće granule (WG)

Herbicidi

magnum

Herbicid za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih travnih i nekih širokolisnih korova nakon nicanja, u kukuruzu za zrno i silažu te u merkantilnom krumpiru.

Sadrži: Rimsulfuron ((1-(4,6-dimetoksipirimidin-2-il)-3-(3-etilsulfonil-2-piridilsulfonil) ureja)) 250 g/kg (29,7%)

CAS broj: 122931-48-0

Formulacija: močive samodispergirajuće granule-koncentrat za suspenziju (WDG)

wish top

Herbicid namijenjen suzbijanju jednogodišnjih i višegodišnjih uskolisnih korova u voćarstvu, vinogradarstvu, ratarstvu i povrćarstvu.

Sadrži: Kizalofop-P-etil 120 g/l (11,6% w/w)
etil (R)-2-[4-(6-klorkinoksalin-2-iloksi)fenoksi]propionate
CAS br.: 100646-51-3

Način djelovanja: sistemično

Formulacija: koncentrat za emulziju (EC)

nic 4 od

NIC 4 OD je herbicidno sredstvo namjenjeno suzbijanju jednogodišnjih i višegodišnjih uskolisnih te nekih jednogodišnjih široko lisnih korova u kukuruzu za zrno i kukuruzu za silažu. Premda je OD nije potrebno dodavati okvašivač jer ga nic 4 od već sadrži.

Sadrži: Nikosulfuron, 40 g/l (4,48% w/w) 2-(4,6-dimetoksipirimidin-2-ilkarbamoilsulfamoil)-N,N-dimetilnikotinamid
CAS br.: 111991-09-4

Formulacija: Uljni koncentrat za suspenziju (OD)

dicash

Herbicid namijenjen suzbijanju jednogodišnjih i višegodišnjih širokolisnih korova u kukuruzu za zrno i silažu.

Sadrži: Dikamba 480 g/l (42,09 % w/w) 3,6-dikloro-2-metoksibenzojeva kiselina

CAS br.: 1918-00-9

Način djelovanja: sistemično

Formulacija: koncentrat za otopinu (SL)